Cryo-Save logo CryoSave

Vështrim i Përgjithshëm


Flisni me një ekspert! Na telefononi në +355 4450 4797

stemcells_overview_blurb.jpg

Çfarë Janë Qelizat Staminale

Trupi i njeriut konsiston në më shumë se 200 lloje qelizash të maturuara¹. Qofshin ato qeliza të muskulit të zemrës që rrahin ritmikisht ose rruaza të kuqe të gjakut të cilat çojnë oksigjen në secilën pjesë të trupit tonë, të gjitha qelizat kanë nga një rol unikal që duhet ta lozin.

Përse depozitoni qelizat staminale

Qelizat staminale janë ndryshe por jo më pak kritike:

  • Ato mund të shumohen.
  • Ato mund të specializohen për të kryer funksione specifike.
  • Ato mund të krijojnë inde të reja kur ndahen dhe diferencohen.

Përse t’i Ruani Tani

Qelizat staminale janë të çmuara pasi ato kanë aftësinë për t’u zhvilluar në lloje të ndryshme qelizash në trupin e njeriut. Ky proces unikal është ai i cili ndërton organizmin tonë kompleks.
Disa prej këtyre qelizave staminale mbeten në trupin tonë si një lloj “rezerve” dhe luajnë një rol kyç në rigjerimin në rastet e indeve të dëmtuara apo të plakura.
Lexoni më shumë

¹Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002.