Cryo-Save logo CryoSave

Opsione për kryerjen e pagesës

Opsione për kryerjen e pagesës

Pasi të jetë paguar tarifa e regjistrimit dhe ruajtja e depozitimi i qelizave staminale është kryer me sukses, ju duhet të përdorni një nga metodat vijuese per pagesën e tarifës së shërbimit:

  • Pagesë e plotë e tërë shumës pas lindjes(sipas faturës së shërbimit).