Cryo-Save logo CryoSave

Porositeni Tani

Nëse ju keni ndonjë pyetje apo nëse doni të porositni tani?
Na telefononi: +355 44504797

Shërbimi, Kostot & Tarifat

Çfarë është Tarifa e Regjistrimit?

Një depozitë fillestare prej 250 Euro për rregjistrimin ( “Tarifa e Abonimit”) është për t’u paguar përpara lindjes së fëmijës. Me marrjen nga ana e CryoSave të Marrëveshjes së firmosur, kiti i mbledhjes do t’ju dërgohet ju.


EUR 1735

Një Tarifë Shërbimi prej 1,735 Euro do t’ju faturohet juve pas lindjes dhe pas depozitimit me sukses të qelizave staminale.

EUR 1935

Një Tarifë Shërbimi prej 1,935 Euro do t’ju faturohet juve pas lindjes dhe pas depozitimit me sukses të qelizave staminale.

EUR 2050

Një Tarifë Shërbimi prej 2,050 Euro do t’ju faturohet juve pas lindjes dhe pas depozitimit me sukses të qelizave staminale.

EUR 2300

Një Tarifë Shërbimi prej 2,300 Euro do t’ju faturohet juve pas lindjes dhe pas depozitimit me sukses të qelizave staminale.


Regjistrimi i klientit

Unë jam:

Shto babai

Shto nëna

Adresa e Dërgesës

Spitali / Klinika

Konfirmo porosinë

E-Buletini me Të Rejat: