Cryo-Save logo CryoSave

Standardet
dhe Siguria

Porosit Paketën me Informacion! Kliko Këtu!

CryoSave, përpiqet shumë që të sigurojë se të gjitha stabilimentet e saj të arrijnë standardet më të rrepta të cilësisë. Të gjitha laboratorët e CryoSave janë të detyruar të arrijnë ose të tejkalojnë standardet ligjore të detyrueshme në nivel kombëtar ose ndërkombëtar në këtë industri të rregulluar në mënyrë strikte.

Në mënyrë që të risigurojmë më tepër klientët tanë, ne bëjmë përpjekje për të marrë akreditime vullnetare të tillë si ISO 9001:2008 dhe AABB atje ku ata nuk janë në konflikt me kërkesat ligjore kombëtare. Mesazhi ynë për klientët është se duke zgjedhur CryoSave për të depozituar qelizat staminale të foshnjës suaj ju jeni duke bërë një zgjedhje të sigurtë dhe të garantuar.