Cryo-Save logo CryoSave

Shërbimet Tona

Prezantojini Promocionin një miku! Kliko Këtu!

services_overview_blurb-2.jpg

Procesi Ynë

Menjëherë pasi ne lindim, ndërsa ne fillojmë të rritemi, grupet e qelizave staminale dikur të gjendura në gjakun e kordonit kërthizor fillojnë të ndryshojnë.
Kordoni kërthizor i cili në vetvete është një burim i pasur me qeliza staminale, në të shumtën e rasteve thjesht flaket tutje. Për këtë arësye, moment i lindjes është një mundësi e vetme për të vjelë këto qeliza unikale. Ruajtja në ngrirje të thellë mundëson që qelizat të depozitohen për përdorim në të ardhmen.
Lexoni më shumë

Cryocord

Ruajtja e Qelizave Staminale prej gjakut të kordonit kërthizor

 • Depozitimi i gjakut të kordonit kërthizor
 • Kiti i Mbledhjes i ofruar
 • Ruajtur duke përdorur teknologji të fjalës së fundit të shkencës
 • Përpunim i menjëhershëm
 • Konservuar në një temperaturë nën -170°C për ruajtje në ngrirje të thellë
 • Identifikim unikal i mostrës
 • Depozitim deri në njëzetepesë vjet

Cryocord+

Ruajtja e Qelizave Staminale prej indit të kordonit kërthizor

 • Depozitim i gjakut të kordonit kërthizor DHE depozitim shtesë i indit të kordonit
 • Kiti i Mbledhjes i ofruar
 • Ruajtur duke përdorur teknologji të fjalës së fundit të shkencës
 • Konservuar në një temperaturë nën -170°C në ruajtje në ngrirje të thellë
 • Identifikim unikal i mostrës
 • Depozitim deri në njëzetepesë vjet

Programi Falas i Ruajtjes së Qelizave Staminale

Si një shërbim ndaj publikut të gjerë, CryoSave ofron Programin e saj të Ruajtjes së Qelizave Staminale, falas*, për familjet të cilat dëshirojnë të depozitojnë qelizat staminale të foshnjës së tyre për trajtimin e një anëtari të familjes të diagnostikuar me me një sëmundje kërcënuese për jetën e cila trajtohet me anë të qelizave staminale.